At www.shop.januszjurek.info we strictly adhere to a Privacy Policy to ensure your personal information is kept private. The information you provide is only used for the purposes of order fulfilment, providing loyalty bonus offers, personalisation of our service to you and (if you opt in) to send e-mail newsletters outlining special offers and providing articles that we feel may interest you. In addition we may use your email address to contact you for customer service purposes such as for contacting customers who have added products to their shopping cart and not checked-out. We may follow-up abandoned shopping carts to see if there was a problem experienced during checkout that we can help with.

As you would expect, when you walk into one of our stores we like to know your name, your needs and when you make a purchase we ask for additional information such as address. Our relationship with you via our website is no different. We like to know your name. We assess your needs so we can serve you better. And when you make a purchase we need a delivery address and payment details. Our web business, like our retail stores, always keeps your personal information private.

Your personal information is never passed on to a third party.

www.shop.januszjurek.info uses “cookies” which are placed in the browser file of your computer. This allows us to provide password functions, loyalty programmes, improved functionality and a more personalised service.

As you browse www.shop.januszjurek.info and other websites, online ad networks we work with may place anonymous cookies on your computer, and use similar technologies, in order to understand your interests based on your (anonymous) online activities, and thus to tailor more relevant ads to you.

We hope this addresses your concerns so you can continue to enjoy your shopping at shop.januszjurek.info.

Polityka prywatności serwisu https://shop.januszjurek.info

 1. Informacje ogólne.
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupów poprzez Serwis.
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest NEO Studio Grafiki Użytkowej – Janusz Jurek z siedzibą: ul. Lewandowskiego 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, POLSKA. NIP: 622-221-17-17 REGON: 251429846
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 5. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 6. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://shop.januszjurek.info/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 • No products in the cart.
preloader