Cards_Hearts_xx
Three Cards for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for Dark Lord on his dark throne,
In the Land of Ethereum where the Shadows lie.
One Card to rule them all, One Card to find them,
One Card to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Ethereum where the Shadows lie.
Cards_Hearts_logo3

The series of cards is a very unique piece of art. It was created in an innovative and time-consuming technique by Janusz Jurek.
The technique uses is based on the merging of new technologies and procedural programming, it also contains vital elements of classical drawing. The first stage in creating this type of graphics is writing the code which helps the computer generate spatial forms. Then, using the skills of drawing and sculpting, the artist gives them shapes inspired by the human body.

Seria kart to bardzo wyjątkowe dzieło sztuki. Została stworzona w nowatorskiej i czasochłonnej technice przez Janusza Jurka.
Zastosowana technika opiera się na łączeniu nowych technologii i programowania proceduralnego, zawiera również istotne elementy klasycznego rysunku. Pierwszym etapem tworzenia tego typu grafiki jest napisanie kodu, który pomaga komputerowi generować formy przestrzenne. Następnie, wykorzystując umiejętności rysowania i rzeźbienia, artysta nadaje im kształty inspirowane ludzkim ciałem.

Cards_Hearts_K
Cards_Hearts_Q
Cards_Hearts_J
Cards_Hearts_10
Cards_Hearts_9
Cards_Hearts_8
Cards_Hearts_7
Cards_Hearts_6
Cards_Hearts_5
Cards_Hearts_4
Cards_Hearts_3
Cards_Hearts_2
Cards_Hearts_A
Cards_Hearts_xxx
  • No products in the cart.